دنسهال یکی از سبک های موسیقی جامائیکایی است که در در دهه ۱۹۷۰ گسترش پیدا کرده است.